مهمترین ها
تعداد بازدید :1911

آقاي محمد ويسمه ء

سمت :كارشناس حقوقي

شماره تماس : 33402068-086

شرح وظايف:   

 • انجام كليه اقدامات و پيگيري هاي حقوقي و ثبتي لازم ، مربوط به اراضي و املاك و امضاء اسناد و اوراق مربوطه.
 • تهيه شناسنامه كليه اراضي و املاك شركت و به روز رساني و رفع اشكالات موجود.
 • طرح و تعقيب و دفاع در دعاوي و هر گونه اقدام حقوقي در خصوص املاك و مستغلات شركت .
 • اقدام لازم در خصوص مكانيزه نمودن اسناد و مدارك حقوقي شركت و به روز رساني آنها.

-      تهيه مشخصات و ليست اراضي و ابنيه استيجاري در سراسر حوزه جغرافيايي شركت .

 • شركت در تنظيم قراردادهاي واگذاري و استيجاري درخصوص اراضي و مستغلات .
 • پيگيري اقدامات اجرايي مرتبط با فعاليت واحد ازطريق مراجعه به مراجع ثبتي ، انتظامي ، قضايي ، دفاتر اسناد رسمي ، مؤسسات ، سازمانها ، نهادهاي دولتي و عمومي و اشخاص حقيقي و حقوقي .
 • پيگيري جهت مشخص نمودن نحوه تصرف املاك فاقد سند مالكيت .
 • پيگيري درخصوص تعيين پلاك ثبتي جهت كليه املاك فاقد سند مالكيت از اداره ثبت اسناد و املاك .
 • پيگيري صدور سند مالكيت ازطريق مراجع ذيربط اعم از سازمان مسكن و شهرسازي ، اداره كل منابع طبيعي و اداره ثبت اسناد و املاك .
 • تجميع اسناد و املاكي كه داراي اسناد متعدد ميباشند ازطريق ثبت اسناد و املاك .
 • جمع آوري و اخذ مدارك مورد نياز از واحدهاي مربوطه درمورد املاكي كه درحين اجراي تشريفات ثبتي مورد اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي قرار ميگيرند با هماهنگي كميته مستندسازي اموال غيرمنقول شركت .
 • جمع آوري اطلاعات لازم در خصوص دعاوي مربوط به املاك شركت كه در مراجع قضائي طرح ميگردند و ارائه آنها به كارشناس دعاوي جهت استفاده در جلسات دادرسي .
 • دفاع از حقوق شركت در قبال دعاوي يا ادعاهاي مطرح شده ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي عليه شركت در مراجع قضائي ، شبه قضائي ، انتظامي و اداري با تشخيص مدير دفتر حقوقي .
 • پاسخگويي به استعلامات و انجام مكاتبات اداري
تعداد بازدید
امروز :
2
روزگذشته :
0
هفته گذشته :
9
ماه گذشته :
39
کل بازدیدها :
1911
aaa
آدرس