مهمترین ها
حوزه مدیریت عامل
فرهاد شبیهی
فوق لیسانس مهندسی صنایع
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برق باختر
34130104-3
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برق باختر،رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی، معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی شرکت توانیر ، دبیر راهبری کمیته طرح ملی کاهش تلفات صنعت برق
جزئیات
مهدي عظيمي
ليسانس حقوق قضائي
مشاور در امور حقوقي
azimi@brec.ir - 09188610585-08634130259
مدير دفتر حقوقي ،مشاور مدير عامل در امور حقوقي
سید رضوان غمگین معراجی
***********
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
***********
مهدي سميعي
كارشناسي حقوق
مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات
m.samiee.lawyer@gmail.com - 33402044 – 086
كارشناس حقوقي شركت برق منطقه اي باختر از تاريخ 1/1/1388 لغايت 23/2/1396-سرپرست مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات شركت برق منطقه اي باختر از تاريخ 23/2/1396 تا كنون
سعيد اصفهاني
كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي
مدير دفتر خدمات مشتركين مديريت مصرف و وصول درآمد
esfahani@brec.ir - 086-34132004
رئيس اداره دفترداري مالي، كارشناس مسئول هماهنگي و تجزيه و تحليل مالي، رئيس حسابداري صورتهاي مالي، رئيس حسابداري تاسيسات، مدير دفتر وصول درآمد، مدير دفتر حسابرسي داخلي، مدير دفتر مشتركين
كتايون كشاورز
***********
مدير دفتر هيئت مديره،مديرعامل و حسابرسي داخلي
***********
رضا سپهروند
كارشناسي ارشد
مدير دفتر روابط عمومي
مديركل روابط عمومي استانداري مركزي-مدير كل روابط عمومي استانداري لرستان-مدير روابط عمومي امور آب استان خوزستان-مشاور اداري و مالي مدير عامل شركت آب منطقه اي مركزي -مشاور اداري و مالي مدير عامل شركت برق باختر
رضا بهرامي
کارشناسی ارشد حقوق
معاون منابع انساني
r.bahrami@brec.ir-08633402117
كارشناس حقوقي ، سرپرست دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات ، عضو كارگروه استاني تشخيص صلاحيت وكلا و كارشناسان حقوقي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي استان مركزي
aaa
آدرس