مهمترین ها
تعداد بازدید :11703

صنعت برق به عنوان يكي از حساسترين صنايع استراتژيك و مادر در پس تأسيسات زيربنايي هر كشوري و يكي از پرهزينه‌ترين صنايع دنيا، هميشه جايگاه خاص و پراهميت خود را در اقصي نقاط جهان دارا مي‌باشد. در ايران نيز اين صنعت زيربنايي و مهم علاوه بر تأمين انرژي الكتريكي مصرف‌كننده‌هاي مختلف، كليد گردش صنايع كشور را نيز در ابعاد وسيع به خود اختصاص داده، لذا وزارت نيرو بدنبال گسترش وسيع شبكه‌هاي توليد، انتقال و توزيع برق در سراسر كشور از جمله منطقه مركزي و تبديل آن به يكي از نقاط مهم ارتباطي شبكه‌هاي برق صنعتي كشور، لايحه پيشنهاد ايجاد شركت برق منطقه‌اي باختر ، متشكل از استانهاي لرستان، مركزي و همدان، به مركزيت اراك را در تاريخ 29/2/63 تقديم مجلس شوراي اسلامي ايران نمود و پس از تصويب اساسنامه و تائيد آن بوسيله شوراي محترم نگهبان در تاريخ 12/10/63، اين شركت عملاً از تاريخ 1/7/65 فعاليت رسمي خود شروع نمود.
شركت برق منطقه‌اي باختر كه عهده‌دار تأمين برق مطمئن جهت مشتركين آن مي‌باشد، سرزمين وسيعي است كه از شمالي‌ترين نقطه تا جنوبي‌ترين نقطه حدود 660 كيلومتر و از قسمت شرق تا غرب منطقه حدود 450 كيلومتر، با مساحتي حدود 76522 كيلومتر مربع را شامل مي‌شود.
اين شركت از شمال به برق منطقه‌اي زنجان، از غرب به برق منطقه‌اي غرب، از جنوب به سازمان آب و برق خوزستان، از جنوب شرقي به برق منطقه‌اي اصفهان و از شرق و شمال شرقي به برق منطقه‌اي تهران محدود مي‌شود.
حوزه تحت پوشش اين شركت بر‌اساس آخرين آمار داراي جمعيتي بالغ بر 4.5 ميليون نفر مي‌باشد.

 

تقسيمات در حوزة تحت مديريت

 

وسعت (كيلومتر)جمعيت (نفر)دهستانشهرشهرستاناستان
28064165600070209لرستان
29433122881281228مركزي
19025167795761238همدان
7652245627692126525برق منطقه اي باختر

 

 

تعداد بازدید
امروز :
5
روزگذشته :
4
هفته گذشته :
46
ماه گذشته :
164
کل بازدیدها :
11703
aaa
آدرس