آخرین بروزرسانی : 1396/11/29
تعداد بازدید :2843

ميلاد شيداني
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي اراك
كارشناسي مديريت دانشگاه شهيد باهنر كرمان
پست سازماني: كارشناس برنامه ريزي منابع انساني
واحد سازماني: معاونت منابع انساني - دفتر برنامه ريزي منابع انساني و آموزش
تلفن تماس:2397-3340-086
پست الكترونيك: Sheidani@outlook.com

-------------------------------------------------------------------------------
عضو كارگروه مشاوران جوان
مسئول تيم فرهنگي آموزشي پژوهشي و اجتماعي
عضو تيم مهندسي پروژه ها و فرآيندهاي عملياتي

-------------------------------------------------------------------------------
شرح وظايف و مسئوليت ها:
هماهنگي جلسات تيم فرهنگي آموزشي پژوهشي و اجتماعي و ارائه خروجي هاي كاربردي به كارگروه مشاوران جوان
برگزاري بازديدهاي علمي از افتخارات صنعت برق
برگزاري كلاس هاي آموزشي با همكاري دفتر برنامه ريزي منابع انساني و آموزش
انجام اقدامات لازم جهت توسعه پژوهش در شركت
شركت در جلسات تيم مهندسي پروژه ها و فرآيندهاي عملياتيبه منظور بررسي شبكه مسائل
حضور فعال در گروه مشاوران جوان به منظور افزايش توانمندي و گزارش انجام امور محوله
برقراري ارتباط با جوانان و ترغيب مشاركت ايشان به فعاليت در كارگروه

تعداد بازدید
امروز :
3
روزگذشته :
4
هفته گذشته :
19
ماه گذشته :
70
کل بازدیدها :
2843
مهمترین رويدادها
aaa
آدرس